Skip to content

Laciak & Co.

O nás


Ondrej Laciak Advokat

advokat@laciak.eu

+421 911 276 900

Advokátska kancelária Laciak & Co. je butikovou advokátskou kanceláriou s medzinárodnou reputáciou špecializovanou na odvetvie trestného práva, ktorá pôsobí na trhu právnych služieb vyše 10 rokov. Partnerom advokátskej kancelárie Laciak & Co. je Doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., ktorý je advokát špecializovaný na trestné právo, pričom v tomto odvetví práva pôsobí aj v akademickej oblasti a publikuje.

Advokátska kancelária Laciak & Co. pôsobí aj na európskej úrovni a aktívne spolupracuje pri riešení káuz s viacerými medzinárodnými advokátskymi kanceláriami v rámci Európy, ako aj s advokátskymi kanceláriami pôsobiacimi na Slovensku, ktoré sa špecializujú na iné odvetvia práva.

Portfólio aktuálnych právnych vecí okrem tradičnej obhajoby obvinených v trestných konaniach a zastupovanie poškodených v trestných konaniach, a to fyzických osôb, ako aj korporácii najmä v trestných veciach ekonomickej kriminality, je v súčasnosti výrazne rozšírené o právne poradenstvo v oblasti compliance zohľadňujúce trestnú zodpovednosť právnických osôb pre relevantné korporácie Slovenskej republiky.

Relevanciu advokátskej kancelárie Laciak & Co. v rámci európskeho priestoru potvrdzuje aj jej pôsobenie, resp. asociovanie jej partnera Ondreja Laciaka v Európskej komore obhajcov – European Criminal Bar Association so sídlom v Londýne, ktorej členmi sú advokáti špecializovaní na trestné právo zo 47 krajín celej Európy. Rovnako významnou skutočnosťou je aktívne pôsobenie v organizácii Fair Trials International so sídlom v Londýne a Fair Trials Europe so sídlom v Bruseli.