Skip to content

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Laciak & Co.

Na výsledku záleží...

Since 2008

Právne služby

Prehľad poskytovaných
právnych služieb

Zistiť viac >

O nás

Základné informácie
o našej advokátskej kancelárii

Zistiť viac >


Laciak & Co.

Právne služby


Medzi právne služby advokátskej kancelárie Laciak & Co., ktoré sú poskytované aj v anglickom jazyku patria:

  • obhajoba obvinených v trestnom konaní – fyzických aj právnických osôb

  • zastupovanie poškodených trestnými činmi v trestnom konaní

  • právne poradenstvo v oblasti trestného práva

  • vypracovanie právnych analýz v oblasti trestného práva

  • právne posúdenie rizikovosti plánovaných a realizovaných obchodných transakcií z aspektu trestnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb

  • právne poradenstvo v oblasti compliance zohľadňujúc trestnú zodpovednosť právnických osôb

  • realizácia školení pre klientov v oblasti compliance a trestnej zodpovednosti právnických osôb

  • obhajoba, resp. zastupovanie vyžiadaných osôb v konaní o vydanie do cudziny, ako i v ďalších otázkach súvisiacich s medzinárodnou justičnou spoluprácou v trestných veciach

;